Besök vid avrättningsplatsen vid Kallbäcken. Förhoppningsvis kommer nya skyltar med info dels på plats dels som vägvisare vid vägen

Några deltagare på den sista soliga träffen innan sommaruppehål

Barbro och Birgitta lyssnar på inspelad intervju med Gustav Lidén