AK-arbetare som var med och byggde Riks 13 som var klar 1935

Nummer två från vänster längst bak Lundin Häggsjö, nummer tre Erik Näslund Häggsjö, nummer fyra Edvard Eriksson Högsnäs. Nummer två från vänster sittande Torsten Westerholm Häggsjö

Bernhard Rodling Eriksdal i vårbruket

Sommar....         och              vinter.......

Isak Olof Söderström Klappnäs med dotter Elin(gift Westerlund) och Hulda Pettersson Lindomsböle. Hulda var den tidens hemsamarit och arbetade på gårdar runt omkring där man behövde hjälp

Eriksdal

Häggsjö

Arbetet var hårt och tungt och kaffepausen var välkommen

   
Stenhuggare Petrus Åstrand och Hilding Skoglund vid byggnationen av Per-Anders Skoglunds ladugård 1929
 

Åstrand som även varit järnvägsrallare var född i Tjärnsjö, bodde under sin uppväxt i By och när han fick familj i Häggsjö. Många gårdar och ladugårdar i Häggdånger har stengrunder som han varit med om att sätta upp.