Cirkeln träffades den 3 november för att summera vad som gjorts under 2001 samt för att diskutera eventuell fortsättning av cirkel arbetet.

Samtliga var överens om att vi skall fortsätta med att ta fram glimtar från Häggdångers historia och att vi drar igång efter nyår igen.

Kanske är vi inspirerade av "madonnornas" uppdykande, för vi kommer att börja med att leta fram mer intressant material och historia om kyrkan.

Den 27 eller 28 december(info om exakt dag kommer senare) skall vi göra ett besök på landsarkivet och botanisera bland gamla protokoll och andra dokument från kyrkan.