Fiskarminnen från Malviken o Barsviken under 1900-talet

  • På 1940-talet var det mer liv och rörelse än någon annan tidsperiod under det förra seklet
    Havet kokade av strömming och man leverarade dagligen 7 ton!
    I hamnen fanns 23 båtlag med ca 30 man som hade fiske som försörjning.  Det var krigstider och avspärrning och ont om mat så fiskarna hade goda inkomster av fisket

  • Fram till mitten av 1950-talet var även laxfisket rikligt

  • Vid seklets slut finns inga yrkesfiskare kvar

 

Gustav och hans fiskekompanjon Ragnvald Nordqvist

Klicka på bilderna för en större bild!

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Lidén född 1921

När Gustav var 1 1/2 år dog hans far Oskar och mor Frida blev ensam med 6 barn att försörja.
Fram till 1930 fiskade Frida med Isidor Tjernberg, och då rodde eller seglade de. Frida sålde strömmingen på torget i Sundsvall. På vintern fick
hon dra strömmingen på en kälke och på sommaren seglade och rodde hon.


Gustav fick börja som fiskardräng åt sin bror Osvald och Ivar Biberg när han var 6 år.

Vid 12 års ålder började han sitt kompanjonskap med Ragnvald Nordqvist. De höll sedan ihop till slutet av 1950-talet

Mor Frida

Laxkutterepoken

1947 åkte Gustav och Ragnvald till Blekinge med 4 000 kr var på fickan för att köpa en laxkutter. På ön Hasslö fastnade de för en laxkutter i ek som såldes av tre bröder Andersson för 6 700 kr


-"Han va hög och han flöt så lätt å nybyggd va'n. Han va bara en tre fyre år. Så vi köpte den"
Båten fraktades på järnväg till Härnösand där den sjösattes. När man kom hem till Malviken var det många som var nyfikna


-"Vi va först vi som komme me en sån här båt vettu. Dä va månge som ville provköre å gå ner å titte"

Efter en tid fanns flera laxkuttrar i hamnen
Ivar Biberg och Osvald Lidén kom först efter Gustav och Ragnvald. Sedan köpte Arne, Valter och Edvin Lidén. Därefter Osvald "Grodan" Sundin och Bolins

En 23 kilos lax!

Fiskad innan säl och skarv förstört fisket

Hur gick laxfisket till?

Man körde från sjöboden 4 timmar rakt ut Därefter började man lägga ut 200 linor, vilket tog 4 timmar till
När detta var klart var man åtta timmars gångtid från sjöboden -"Du vet att då vi for ut, då kunde dä vara sydlig vind. Men vindhelvete ändre se vettu när vi skulle hem. Då vare västlig vind å vi fick hålle på sexton timmer hem. Å dä klappe bara, klappe bara..... Fy helvetes!"

 

På sommaren när vattnet var varmt vittjades laxlinorna en gång per dygn, senare på hösten vartannat dygn för att sedan tas upp strax innan isen lade. När man tog upp linorna skar man av stenen som suttit som sänke på varje lina och lämnade den. Varje vår fick man alltså leta 200 nya lämpliga stenar när linorna skulle sättas ut igen.

Vid ett tillfälle träffade de på ett tyskt fartyg som började förfölja dem: -"Dom jävlarna kom efter oss vettu. Å vi körde jävlar å stog på så svartröken rök som en jävla kolmila"

Mellan 1947 och 1955 pågick laxfisket

Malvikens fiskeläge på 1950-talet

Osvald Lidén, bror till Gustav Liden, även han fiskare i Malviken

När fisket började avta på 50-talet hyrde många ut sina sjöbodar och kokhus till sommargäster

På bilden Malvikens original Isidor Tjernberg och Osvald Sundin Barsviken, som över en kaffegök en solig sommardag får sällskap av sommargästerna Gustav Lindahl och Yngve Zetterström

Arne Forsman ombord på sin laxkutter

Tidigt 1950-tal?

Nyland trafikerade linjen Sundsvall - Härnösand från början av 1900-talet och gick då in i Barsviken

Är det någon som känner igen någon av besättningsmännen? Är det några Häggdångersbor?