Här är ett första utkast till en förhoppningsvis mer täckande bild av nöjeslivet i Häggdånger under 1900-talet. Jag vill väldigt gärna ha kontakt med Dig som har egna minnen eller hört andra berätta om vad man gjorde på fritiden i Häggdånger. Det kan handla om nöjesställen, föreningsliv, utövande av idrott eller andra informella sammankomster.

Har du gamla bilder tar jag gärna del av dem

Barbro Tel: 073/660 7266

Nöjeslivet i Häggdånger

Aktiviteter inom CUF Häggdånger i mitten av 1960-talet