Landsarkivet i Härnösand

Folk- och bostadsräkningen 1890

Kommunal arkivförteckning

Lantmäteriet

Demografiska databasen

Svensk Arkivinformation SVAR

Nättidningen Rötter