Den 1 februari var vi ca 12 - 13 personer som sågs på Bygdegården och spånade om vad och hur vi skall jobba under den tredje omgången av cirkeln med att dokumentera Häggdångers histora.

Vi var alla överens om att välja några ämnen där vi har någon som fungerar som samordnande och övriga bidrar och deltar i ett eller flera ämnesområden. Det hindrar för den skull inte att nya ämnen dyker upp under cirkelns gång. De områden vi tänker titta på är:

Företagsamhet o näringsliv

Vilka yrken har varit representerade?

Företag?

Jordbruksnäringen

Kända hantverkare

 

Tegelbruket i Muggärdsviken

Vad producerades?

Under vilken tidsperiod?

Vilka arbetade där?

 

Postgång och poststationer i Häggdånger

 

 
Kvinnligt hantverk  

 Är det någon som har något att bidra med i ovanstående ämnen är vi glada om du hör av dig till Barbro eller någon av deltagarna på listan på första sidan

 

Kommande träffar  
1 mars kl 10.00 Bygdegården

Hans-Erik Bergman, projektledare för EU-projektet Industrisamhällets Kulturarv Västernorrland kommer och berättar om skeppsbyggeriet i Barsviken

 

5 april kl 10.00 Bygdegården

Vi bjuder in Arne Nyberg, färgstark Häggdångersbo med gott minne av gamla tider

 

3 maj kl 10.00 Bygdegården

En "vanlig" cirkelträff