Här kommer arbetsmaterial från bl a kraftverksepoken i Häggdånger, en inventering av alla handelsbodar som funnits från sekelskiftet och busshistoria för linjen Härnösand-Häggdånger-Hässjö

Kraftstationsepoken i Häggdånger

Busshistoria Linjen Härnösand-Häggdånger-Hässjö    Efterlysning!

Utställning 6 okt "Busshistoria"  Dikeskörning i Barsviken

Handelsbodar under 1900-talet

 

 

 

 

Sidan ändrades senast 2017-02-16