Förutom arbete i resp grupp berättade Tore Örjeståhl om egen forskning i Häggdångers historia och vilka möjligheter till kartor över socknen som finns att få tag på