Glimtar ur Häggdångers historia

För första gången sedan 1963 har de sk madonnorna visats, som efter restaurering av kyrkan inte fick komma tillbaka på sin gamla plats på var sin sida om altaret. Madonnorna har före detta haft sin plats i kyrkan sedan den blev klar 1785 och omnäms i inventarieförteckningar från 1832 och 1859 som "två förgyllda qvinnofigurer". Någon gång under andra hälften av 1800-talet målades de enfärgat ljus grå, antagligen för att se ut som marmor/stenskulpturer. Vid restaurering av kyrkan 1963-65 skickades madonnorna tillsammans med predikstolen till en konservator i Gävle och fick där tillbaka sin ursprungliga målning. De blev emellertid ej placerade på sin gamla plats efter renovering och har sedan dess varit på villovägar. Det är nu vår förhoppning att madonnorna åter skall placeras på sin ursprungliga plats.
Delcirkeln "Äldre historia" gav de besökande möjlighet att se fornfynd som är hittade i Häggdånger. De hade även ordnat med en "fornantikrunda" genom att en arkeolog från Murberget hjälpte till att analysera besökarnas egna fynd.

Eftersom det finns ett antal trefaldighetskällor inom Häggdånger fanns även trefaldighetsvatten i vackra flaskor med tillhörande beskrivning att köpa.

Stig Högberg, barnbarn till Klara och Albert Högberg som under många år skötte kraftstationen i Sjö hade arrangerat minnessaker och foton från platsen för damm och kraftstation. Vi ser en bild på Klara och Albert och den klocka som Albert hade för att punktligt  öppna och stänga dammluckor mm.

Ersättningen för denna stora och mångåriga insats var en silversked med inskriptionen "För lång och trogen tjänst"!

Cirkeln genomförde under sommaren en mycket välbesökt rundvandring till grottorna i Barsviken och Skarpudden. Utställningen visar ett montage av bilder från vandringen samt beskrivning av identifierade lämningar och en karta över var de finns.
Göran Norlander har under många år samlat information om Pelle Norberg och hans bussföretag som gav Häggdångersborna regelbundna busslinjer under 48 år!

Utställningen visar bilder på samtliga bussar och besiktningsinstrument från 1935 och framåt. Bilder från gruppresor och arbetarturer gav upphov till många glada utrop som: - "Men, det där är ju Osvald!" och -"Kommer du ihåg Hilma som alltid hade svar på tal?"

Mitt i allt slitet med att från början ploga vägarna och trilskas med trasiga bussar var Pelle en visionär som på sina turlistor gjorde reklam för den vackra naturen i Häggdånger. Han ville till och med starta en turistlinje från Barsviken till Åvike

1919 -20 bildades fem kraftverksföreningar i Häggdånger som alla drev kraftverk i sjösystemet som börjar med Häggjsön och mynnar  ut i Byviken. De flesta kraftverken var igång ända fram till slutet av 1940-talet och det är idag svårt att förstå vilka enorma ideella insatser som bar upp verksamheten.

Det har funnits femton handelsbodar under 1900-talet. Den sista stängde 1982. På en inventarieförteckning från Erik Westerholms affär i Malviken får man en bild av det rikliga sortimentet och de priser då rådde.

En historik över  Ivar Edin, "oraklet i Häggdånger", fanns att ta del av liksom utdrag från en intervju med Arne Nyberg.

Många beställde publikationer som är  lite mer uttömmande från utställningen, samt andra publikationer med Häggdångers- och historieanknytning.

Som vanligt på "Bygdegårdens dag" var publiken stor och kanske blev den ännu lite större med anledning av den utställning som fanns och att det fanns en möjlighet att på nära håll se en av de två återbördade madonnorna