Jyntelmala, ett klapperstensfält, är idag det enda som påminner om att det funnits en by som hette Jyntela och där det  i mitten på 1800-talet bodde ca 70 personer. Vid 1890 års folk- och bostadsräkning finns byn ej med, och det kan väl vara något för cirkeln att ta reda på vad som kan ha hänt när byn är så okänd att det inte ens går att säga exakt var den låg

Carina Öberg, arkeolog, berättade om de ca 15 imponerande gravhögar som ligger samlade på udden mellan Lerviken och Surhalsen.

 

 

Utsikt mot Svenskäret och i bakgrunden Hemsö hatt

Idyllen Lerviken

Här finns nu endast sommargäster, men det finns fortfarande inte bilväg hit och här har flera familjer bott året runt.