Samling vid parkeringsplatsen i Barsviken

Vandring uppför berget mot grottorna

Ca 65 personer i alla åldrar hade hörsammat inbjudan till en intressant vandring runt Skarpudden med omnejd i Häggdånger. Ett brant vandring upp till imponerande grottor och klippformationer inledde exkursionen. Nils-Erik Biberg var en väl insatt guide då han själv varit med om att iordningställa en vandringsstig med skyltar om brons- och järnåldersminnen och vackert belägna vindskydd. Stigen  som löper runt hela Skarpudden går förbi flera sent uppmärksammade lämningar från forntiden. Skarpudden omnämnes för övrigt redan i Ragnar Lodbrokes ”Krakumal” från 1100-talet.

Framme vid den imponerande grottöppningen

Alla lyssnade intresserat till Nisse som hade mycket att berätta och visade på lämningar i naturen som är mycket svåra att se för "amatörer"

 

Utsikt från Skarudden