Häggsjö

Häggsjö är den västligaste byn i Häggdånger och gränsar i söder mot Medelpad och Hässjö socken, i väster mot Stigsjö socken och i norr mot Säbrå socken.

 

Namnet kommer i första ledet från ordet höjd som på fornisländska heter hægd, vilket betyder höjd. Det blir alltså en sjö på en höjd och det stämmer väl eftersom Häggsjö är den by i socknen som ligger högst över havet

 

 

Häggsjö har så långt man kan hitta information bestått av fyra skattehemman. Till detta kom torpare, landbönder och båtsman. Fram till 1880 hade byn en mycket central placering eftersom Norrstigen gick genom byn. Häggsjöborna visste saker som hände ute i stora världen först av alla i socknen. En tid fanns i byn också gästgiveri och bönderna i byn var skyldiga att se till att alltid hålla 6 reservhästar redo när resande skulle byta häst vid skjutshållen.

 

Det innebar även arbete då bönderna ålades att hålla vägen "fargill". Från 1880 tog riksvägen genom trakten en ny sträckning och fick namnet Kustlandsvägen, vilken följde Häggsjöns södra strand. För att fortfarande få bo vid riksvägen avstyckade två av bönderna mark och flyttade med till södra sidan av sjön

Se  uppsättning av minnesskyltar längs Norrstigen!

År 1865 bodde 65 personer i byn, år 1890 73 personer(titta vilka dessa 73 personer var) och idag drygt 30. Även om invånarantalet minskat är byn livskraftig och inga hus står tomma. Det har tom byggts en antal nya permanenthus senast 15 åren. På sommaren mångdubblas befolkningen då alla sommarstugor bebos. Sommar- och permanentbefolkningen samlas i en intresseförening. De djur som hålls idag finns på länets enda 4H-gård som ger många barn och ungdomar en möjlighet att lära känna djur och natur.
Förutom jordbruk var tidigare kolning och huggning en varnlig sysselsättning. Åvike bruk var storkonsument av träkol och man kan fortfarande hitta spår efter kolbottnar. Den sista kolmilan tändes så sent som under andra världskriget men då var det för att få kol till gengasbilarna.

Praktiskt taget varje lägda, åkerholme och bergsklack har sitt eget namn i byn. Förutom rena fantasinamn kan många namn härledas till marken tex har svedjats eller att det funnits kolmilor.

Sydvästra delen av Häggsjö|Nordvästra delen av Häggsjö|Nordöstra delen av Häggsjö|Sydöstra delen av Häggsjö|Översiktskarta

 

     
En av socknens mer frekventerade nöjesställen under 1920 - 40talet fanns i byn Det började med en utedansbana i Sjöviken och efter några år byggs ett inomhusdansställe. Sjövika, Paviljongen, Wilhelmsro var några av de namn som förekom på stället. Ibland var det även bioförevisning med handdragen projektor med gaslampa som belysning. Sin sista aktiva tid var stället högborg för NTO-logen Häggblomman. Skidtävlingar, samkväm och kabaréer avlöste varandra.

 

Länkar:

"Häggsjöborna" av Nils-Erik Westerholm
  "Viktor Andersson" av Nils-Erik Westerholm
  "Nöjespaviljongen Wilhelmsro i Sjöviken" av Barbro Westerholm