1991 hade PRO i Häggdånger en studiecirkel om Häggdånger. Deltagare var Elsa Häggström, Martin Westerholm, Anna Nilsson, Otto Johansson, Valborg Nilsson, Ella Bylund, Erik Häggström, Britta Vesterlund, Arne Häggdal, Signe Eriksson och Laura Svensson.

De gjorde en omfattande inventering av livet i Häggdånger under olika tidsperioder. Materialet har inte blivit sammanställt, och vi har nu tio år senare fått ta del av detta, att använda som källa och inspiration i vår cirkel.

Allteftersom cirkeln fortgår kommer PRO-materialet att kompletteras, titta därför in i de olika dokumenten och kommentera gärna om Du upptäcker något som fattas, eller är felaktigt.

Uppdaterades senast
Stigar från väster till öster  2001-03-29
Sammanräkning av olika yrkesgrupper 1908  2001-03-29
Hågkomster av stort och smått  2001-04-21
Minnesbild av gamla namn i By  2001-03-29
Sockenstugan o skolan 2001-04-01
Barsviken/Malviken  2001-04-02
Laga skifte i Skällom 1878 2001-03-29
Laga skifte i Lindom 1831 2001-03-29
Beskrivning över Häggdångers socken 1909 av Johan Berglund 2001-04-02

Några byar och dess invånare från sekelskiftet till idag

2001-04-02
Beskrivning över Häggdånger av August Backman 1860  2001-04-21
 
FASTIGHETSUTVECKLING  INOM  TORROMS  BY  I  HÄGGDÅNGER  OCH ANDELSÄGANDET I SAMFÄLLIGHETER 
OCH  OSKIFTAT  FISKE  TILL  BYN.