Här kan du läsa utdrag ur Häggsjöns varjehanda som är en tidning som ges ut av Häggsjöns intresse- och fiskevårdsförening en gång/år.

Nils-Erik Westerholm har bidragit med många artiklar om "gamla tider" till tidningen och här är hans bidrag om människorna som levde på gårdarna runt sjön

Viktor Erik Olof Albin Sjödin Langelius Schönnings Häggsjöborna

Häggsjö 1859