Dokumentation av Häggdångers historia

 

 

Ny omgång av historiecirkel 2016!
Våren 2016 samlades ett femtontal Häggdångersbor för att jobba vidare med Häggdångers historia. Fokus har legat på att skriva ner gamla benämningar på åkrar, stigar mm i de olika byarna. Läs om detta i menyn till vänster. Det finns en stor fotoskatt som vi bara är i början med att samla in. Dessa lägger vi in under Fotominnen cirkel 2016

Del 4 av "Glimtar ur Häggdångers historia"

På Bygdegårdens dag den 2 oktober hade historiecirkeln i Häggdånger för fjärde året en utställning. Årets tema var kartor, gamla foton och gamla konfirmationsminnen. Kartor från 1647 till 2004 visades. Det var allt från handritade kartor, byakartor, lagaskifteskartor, orienteringskartor till digitalt framställda kartor av senaste snitt. Gamla foton   Auktion i Dalund 1967

Del 3 av "Glimtar ur Häggdångers historia"  Klipp från Tidningen Ångermanland

Den 11 oktober 2003 intog cirkeln scenen på Bygdegården i samband med Bygdens dag. Denna gång kunde vi se välbevarade kläder från sekelskiftet, posthistoria, minnen från åkerirörelse som drivits i 40 år, bilan från avrättningsplatsen vid Kallbäcken och Häggsjö by vid Laga skifte

Gamla kläder  

Thörnlunds åkeri   

Kallbäckens arättningsplats   

Häggsjö                               

År 2010 är Häggdångers skola 100 år. Detta kommer att firas genom att de barn som går i skolan arbetar med hembygdens och skolans historia under våren.

Läs en kort historik här

I år 2013 kommer Härnösands släktforskarförening att påbörja ett projekt med att inventera och registrera elever i samtliga folkskolor i Härnösands kommun. I nuläget omfattar det åren 1900 - 1942. Om du har skolfoton från den tiden hör gärna av dig till mig, barbro.westerholm@qrt.se eller 073 660 7266

 

 

Del 2 av "Glimtar ur Häggdångers historia"

Den 5 oktober 2002 var det åter dags för Bygdegårdens dag och cirkeln hade samlat gamla foton från helg och vardag och fiskarminnen från Svenskär, Barsviken och Malviken. Dessutom visades ett gravklot med inhugget solkors och skålgrop. Klotet hittades av Hilding Skoglund, Skedom, för ca 50 år sedan och överlämnades till Länsmuséet där det förvarats men aldrig visats. Det är det nordligast funna gravklotet i Sverige.

Läs mer om gravklotet         Gamla fotominnen     Fiskarminnen

Titta på bilder från utställningen...

Del 1 av Glimtar ur Häggdångers historia"

Cirkeln Häggdångers historia har den 6 oktober  2001 genomfört ett första delmål genom en utställning på Bygdegårdens dag, kallad "Glimtar ur Häggdångers historia". Extra roligt var att också kunna visa en av de sk "madonnorna" från Häggdångers kyrka. Madonnorna har efter 1963 ej visats i kyrkan och har efter en restaurering fått sin ursprungliga färgsättning, efter att ha varit gråmålade sedan slutet av 1800-talet. En informell omröstning visade att 97 % vill att madonnorna skall placeras på sin ursprungliga plats på var sin sida om altaret i kyrkan.

Se bilder från utställningen....      Urklipp från utställningen...

Hösten 2000 inbjöd Framtidsverkstadskommitén som är en paraplyorganisation av de föreningar som finns i Häggdånger till ett möte med syftet att arbeta med idéer för att skapa ett ännu bättre Häggdånger att leva och bo i

För att ha en bas att utgå ifrån, enades vi om att dra igång en studiecirkel för att dokumentera Häggdångers historia.

Den 17 mars 2001 träffades ett 25-tal intresserade för att lägga upp riktlinjer för cirkeln. Vad som mycket snabbt blev tydligt, är att detta är blir ett  mycket omfattande arbete. Det finns oändligt mycket intressant att ta fram, från bronsåldern fram till nutidshistorien.

Vi enades om att i hög grad koncentrera oss på att dokumentera levande källor till förmån för arkivarbete.

Vi enades också om att börja med några ämnesområden:

  • Häggdångersprofiler (personer som haft politiska eller kyrkliga uppdrag, eller sådana som på annat sätt profilerat sig)

  • Näringsliv och kommunikationer (Visste du att det funnits fem kraftverk i socknen, eller hur vägnätet byggts ut, eller att det under en tid fanns handelsbodar i de flesta större byarna?)

  • Äldre historia (Det finns ett digert material om fynd och lämningar från äldre tid som skall åskådliggöras med kartanvisningar mm, så att det blir lättare att ta del av)

Den här hemsidan fortsätter jag underhålla även efter sedan cirklarna upphört. Hör därför gärna av dig om du har något att delge eller om du har något som du vill att jag letar rätt på

 

Hör av Dig på tel: 073/660 7266 eller  barbro.westerholm@qrt.se

 

PS Anders Englund forskar kring Häggdångers posthistoria. Han är intresserad av brev, vykort o dyl. med poststämpel från några av postanstalterna i Häggdånger DS

Ta kontakt på ovanstående telnr eller e-postadress om du kan bidra!

Deltagare:

Anders Englund

Barbro Westerholm

Birgitta Rehnman

Curt Johansson

Erika Westerholm

Gun-Britt Rodling

Gunnar Jansson

Göran Norlander

Helfrid Rodin

Inga Lisa Skoglund

Karl-Einar Björner

Leif Thörnlund

Margit Wikner

Nils Biberg

Nils-Erik Westerholm

Sven Bylund

Sven Westerlund

Ett mål för studiecirkeln är att ordna en utställning som skall visas på Bygdegårdes Dag (genomfört  2001, 2002, 2003 och 2004), samt om möjligt sammanställa en skrift från det som dokumenterats under cirkeln

.Cirkelträffar

Bilder från träff den 8 juni 2002

Bilder från träff den 3 november

Bilder från vandring till grottor  o fornminnen i Barsviken den 22 juli 2001

Bilder från träff den 9 juni 2001 vid Trefaldighetskällan

Bilder från träff den 28 april 2001

Minnesanteckningar från träff 1 februari 2003

Minnesanteckningar från träff 3 maj 2003

Vandring till Träsksjön, Lerviken o Jyntelamala  5 juni

 

Webmaster         

Sidan uppdaterades senast 2017-02-08  bw